Kompendium charakterystyk produktów leczniczych

W serwisie KOMPENDIUM.COM.PL znajduje się baza zawierająca oryginalne Charakterystyki Produktów Leczniczych wszystkich leków dopuszczonych do obrotu w Polsce. Baza została opracowana w oparciu o urzędowe źródła, dzięki czemu daje dostęp do rzetelnych informacji na temat szukanego leku.

ChPL zawiera podstawowe informacje o leku, które podzielone są na 7 rozdziałów:

  • - Nazwa leku
  • - Skład ilościowy i jakościowy
  • - Postać leku
  • - Szczegółowe dane kliniczne (wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie i sposób podawania, ciąża i laktacja)
  • - Właściwości farmakologiczne
  • - Dane farmaceutyczne
  • - Dane Podmiotu Odpowiedzialnego i rejestracyjne

Wskazania do stosowania danego leku zawarte w bazie, to najpewniejsze źródło informacji, które pozwoli uniknąć błędu przy wystawianiu recepty lekarskiej na lek objęty refundacją w danym wskazaniu.